søndag 30. januar 2011

NETTGALLUP?

Ifølge min far (som har vært i England og spurt noen professorer, F.eks at ved hjelp av nye terapier som ikke har blitt oppfunnet, kan man bli 1000 år gamle) som har besøkt en professor i England som har testet og sende strøm inn i hjernen på folk. Etter en lang rekke tester, ble svaret at den gruppen som hadde fått strøm inn i hjernen hadde lært et nytt tallalfabet raskest.

Ville du prøve dette, ovenfor og bruke lengre tid på og lære?

Send svaret til min E - postadresse J.agent1506@gmail.com.