tirsdag 27. juli 2010

PARTIKKELPRODUSENTEN

Carlo Rubbia (født 31. mars 1934) beviste i 1983 eksistensen av partiklene som overfører den svake hjernekraften. Den italienske fysikeren lot protoner og antiprotoner støte frontalt sammen i en stor akselerator på det europeiske senteret høyenergifysikk i CERN. Sammenstøtet gjorde at det ble utløst en utrolig stor energi, der det ble dannet såkalte W- og
Z-partikler, som tilhører gruppen av bosoner - kraftoverførende partikler. Rubbia og kollegaen Simon van der Meer fikk i 1984 Nobelprisen i fysikk for sin banebrytende oppdagelse.

lørdag 24. juli 2010

GRAVITASJONSLOVENS OPPHAVSMANN

Isaac Newton (1642-1727) var en av de store hovedaktørene i 1600-tallets naturvitenskaplige revolusjon. Han var blant de første til å peke på at lys består av partikler, og at hvitt lys er en blanding av flere forskjellige farger lys, slik man kan se det i regnbuen. Den engelske vitenskapsmannen var også svært interessert i alkymi, men først og fremst er han kjent for gravitasjonsloven og bevegelseslovene. Newton beviste at det lå naturlover bak alle former for bevegelse, og i flere hundre år var Newtons klassiske mekanikk grunnleggene for forståelsen av beveglse.