søndag 29. november 2009

Seismiske målinger avslører Jordens puls

Jorden har et hjerteslag som med 15 milli­oner års mellomrom sender hyperkraftige strømmer av magma opp under vulkanske hotspoter på havbunnen. Ny, kontroversiell norsk forsk­ning har fastslått dette.
Rolf Mjelde ved Univer­sitetet i Bergen og Jan Inge Faleide ved Universitetet i Oslo brukte seismiske data for å bestemme tykkelsen på havbunnen mellom Island og Grønland. Island ligger på Atlanterhavsryggen som er en vulkansk sprekksone (Reykjanes-linjen). Der velter det opp magma fra Jordens indre, som presser havbunnsplatene på begge sider av sonen fra hverandre samtidig som den størkner og etablerer ny havbunn. Man tror at Island ligger rett over et hotspot der en strøm av ekstraordinært varm magma trenger gjennom den omkringliggende mantelen.

15 milloner års mellorom

Rolf Mjeldes og Jan Inge Faleides seismiske undersøkelse viser at magmastrømmen under Island er særlig kraftig med 15 milli­oner års intervall. I disse peri­odene dannes det uvanlig tykk havbunn, og derfor kan man se vekslende områder med tykk og tynn havbunn på hele strekningen mellom Island og Grønland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.