lørdag 24. juli 2010

GRAVITASJONSLOVENS OPPHAVSMANN

Isaac Newton (1642-1727) var en av de store hovedaktørene i 1600-tallets naturvitenskaplige revolusjon. Han var blant de første til å peke på at lys består av partikler, og at hvitt lys er en blanding av flere forskjellige farger lys, slik man kan se det i regnbuen. Den engelske vitenskapsmannen var også svært interessert i alkymi, men først og fremst er han kjent for gravitasjonsloven og bevegelseslovene. Newton beviste at det lå naturlover bak alle former for bevegelse, og i flere hundre år var Newtons klassiske mekanikk grunnleggene for forståelsen av beveglse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.