fredag 27. mai 2011

Stråling

Vi er heldige. Vi er heldige som befinner oss innenfor et lag som beskytter oss mot stråling. Ozonlaget er det vi tenker på. Uten det hadde det ikke vært noe liv på jorda. Da hadde vi blitt bombadert av stråling fra både vår egen sol og andre stjerner. Minst farlig er radiobølger; som bare spaserer inn i atmotsfæren uten at det plager oss det grann. Det er heldivis ingen farlig stråling. Men vi har da også gammastråling på sisteplass. Den er så sterk at den kan lage kreft, hudkreft, og andre farlige sykdommer.

Men vi har også andre typer strålinger, her ordnet der de mest harmløse er øverst, og nederst der de farlige er:


  • Radiobølger

  • Radarbølger

  • Infrarød stråling

  • Synlig lys

  • Ultrafiolett stråling

  • Røntgenstråling

  • Gammastråling

Selve ozonlaget er beskyttende, men ozon selv er en forurensingsgass. Som karbondioksid, (CO2) metan, og andre gasser. Men uansett; vi er nok cirka en av 1 million bebodde planeter, og det der er minimum. Så det tar nok litt tid før vi finner tegn til liv.


Men, vi for være fornøyd med at vi har gode, gamle, TELLUS!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.