tirsdag 24. februar 2009

USYNELIG OBJEKT BOMBADERER JORDEN MED UKJENT ENERGI.

Et ukjent objekt ikke så langt unna Solsystemet bombaderer Jorden med ukjent energi. Oppdagelsen er stor og forbløffende. Nøytronstjerner, som blant annet pulsarer, kan være opphav til energipartikler som bombaderer Jorden. Fenomenet er den første enkeltkilde for slike partikler som er funnet i Melkeveien. Kosmisk stråling er ørsmå partikler som beveger seg gjennom universet nær lysets hastighet og dermed med stor energi. Partiklende er blitt slynget utover av voldsomme eksplosjoner, som for eksempel en døende tung stjerne. Kosmisk stråling treffer stadig Jordens atmosfære og sender skurer av partikler mot bakken. Strålingen består av protoner, atomkjerner og en del elektroner - rett og slett biter av knuste atomer. Alle disse partiklende er elektrisk ladet og påvirkes av magnetfelter. Men i tilegg er det fotoner, såkalt elektromagnetisk stråling, med veldig høy energi. Disse strålene går rett frem uavhengig av magnetfelter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.