mandag 2. mars 2009

VENUS OG JORDEN LIGNET HVERANDRE DA DE VAR SMÅ.

Venus Express-sonden har latt forskerne for første gang utarbeide et 3D-kart over kjemisk sammensetning av atmosfæren på Venus.
Forskerne er enige om at Venus og Jorden var ganske like tidlig i solsystemets historie, da det kanskje ennå var levelige områder med flytende vann på Venus. Men senere utviklet de seg helt forskjellig. En av de betydeligste forskjellene går ut på at Venus mangler et magnetfelt og derfor ikke har noe vern mot solvinden som har fjernet vannmolekylene fra Venus og skapt en atmosfære av nesten rent karbondioksid. Det ga en akselererende drivhuseffekt som fikk havet til å koke og temperaturen til å stige til 470 grader.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.